Kurumsal

VİZYONUMUZ

Çocuğun erken yaşta eğitilmesinin önemini vurgulayanlardan biri olan Quantilianus şöyle der: “Yünlerin beyazlığına boyalarla verilen renk silinmez. Bu yüzden çocuğun ilk yıllarında , henüz tam bir biçim almamış olan zihnine verilecek bilgilerin ve örnek alacağı kişilerin özenle seçilmesi gerekir.”
Bu yünlerin beyazlığına boyalarla rengi verecek ve örnek olacakların başında ise “AİLELER” ve “EĞİTİMCİLER” gelmektedir.
Amacımız; Öncelikle sevginin, güven duygusunun kazandırılmasını hedef alıp, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, çocukların yaş özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurup, uygun şartları hazırlayarak, çocukların ilk okul yaşantılarında “OKUL SEVGİSİ” sağlamaktır.
Bazı uygulamalarda gördüğümüz şekliyle eğitim, öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri ezberleyip, istendiği zaman ve şekilde aynen tekrarlamasından ibarettir. Oysa eğitimin en genel hedefi, ezberlenen bilgiyi, doğru yanıt olarak öğretmene tekrarlayan çocuk yerine, nasıl öğrenileceğini ve düşünmeyi bilen bireyler kazandırmaktır. Başka bir deyişle eğitim, 21. yy. da yaşayabilmek, çalışabilmek ve her türlü ortama uyum sağlayabilmek için, yaratıcı, problem çözme becerilerine sahip ve kendi kendine yeterli olmayı hedefler. Sihirli Orman, 0-6 yaş döneminin ve okul öncesi eğitimin öneminin bilincinde, eğitim felsefesini oluşturmuştur.

MİSYONUMUZ

Özel okullar statüsünde belirlenen program ve yönetmeliklere uygun olarak çocukların psikomotor, bilişsel, dil, sosyal gelişim alanlarına destek olmak, özbakım becerilerini geliştirmek, karşılaştıkları zorlukları özdenetim sağlayarak aşan, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Aktif öğrenme ezbersiz eğitim çalışmaları uygulanmaktır.Aktif öğrenme çocukların özel beceri ,yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmek için düzenlenmiş bir programdır.

Sihirli Orman’ da:
1 .Öğrenmeyi öğrenme asıl hedeftir.
2 .Öğretmen-çocuk ilişkisinde problem çözme becerileri ve iletişim hakimdir.
3 .Kuralların belirlenmesinde çocuk da etkindir.
4 .Öğretmen salt otorite ve her şeyi bilen bir kişi değil, bilgi dağarcığını geliştirmek ve öğrenmeyi öğrenmek için kaynak konumundadır.
5 .Öğretmen kendi uygulamaları üzerinde düşünen, kendini yenileyen ve hala öğrenen bireydir.
6 .Çocuğa bulunduğu yerden, onun ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak yaklaşılır.
7 .Çocuk pasif alıcı konumundan çıkmış, aktif konumdadır.
8 .Yaratıcı düşünce ortaya çıkarılarak desteklenir ve geliştirilir.
9. Kalıcı ve yaşamın her safhasında kullanılabilecek kazanımlar sağlanmaya çalışılır.