Eğitim

SİHİRLİ ORMAN’ DA EĞİTİM

Bazı uygulamalarda gördüğümüz şekliyle eğitim, öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri ezberleyip, istendiği zaman ve şekilde aynen tekrarlamasından ibarettir. Oysa eğitimin en genel hedefi, ezberlenen bilgiyi, doğru yanıt olarak öğretmene tekrarlayan çocuk yerine, nasıl öğrenileceğini ve düşünmeyi bilen bireyler kazandırmaktır. Başka bir deyişle eğitim, 21. yy. da yaşayabilmek, çalışabilmek ve her türlü ortama uyum sağlayabilmek için, yaratıcı, problem çözme becerilerine sahip ve kendi kendine yeterli olmayı hedefler. Sihirli Orman, 0-6 yaş döneminin ve okul öncesi eğitimin öneminin bilincinde, eğitim felsefesini oluşturmuştur. Sihirli Orman’ da: 

  • Öğrenmeyi öğrenme asıl hedeftir.
  • Öğretmen-çocuk ilişkisinde problem çözme becerileri ve iletişim hakimdir.
  • Kuralların belirlenmesinde çocuk da etkindir.
  • Öğretmen salt otorite ve her şeyi bilen bir kişi değil, bilgi dağarcığını geliştirmek ve öğrenmeyi öğrenmek için kaynak konumundadır.
  • Öğretmen kendi uygulamaları üzerinde düşünen, kendini yenileyen ve hala öğrenen bireydir.
  • Çocuğa bulunduğu yerden, onun ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak yaklaşılır.
  • Çocuk pasif alıcı konumundan çıkmış, aktif konumdadır.
  • Yaratıcı düşünce ortaya çıkarılarak desteklenir ve geliştirilir.
  • Kalıcı ve yaşamın her safhasında kullanılabilecek kazanımlar sağlanmaya çalışılır.

 

AKTİF ÖĞRENME VE EZBERSİZ EĞİTİMİ 

Türkiye’ de uzun zamandır eğitim sistemi ezbere dayalı olduğu için eleştiriliyor ve tartışılıyor. Eğitimciler, anne-babalar ezberci eğitimin olumsuzlukları üzerine konuşuyor ve köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savunuyorlar. Ancak gerek eğitimciler, gerekse eğitimin ilk adımının yapıldığı aile ve okul öncesi eğitim kurumlarında ezbersiz eğitim üzerine bir davranış değişikliği gözleyemiyoruz. Herkes aktif, yaratıcı, problem çözme becerisine sahip çocuklar istiyor ama var olan ve uygulanan eğitim metotları, bu özelliklerin oluşması için yeterli olmuyor. Sihirli Orman, okul öncesi eğitiminde ezbersiz eğitim çalışmalarını, gerek öğretmen eğitimi, gerekse aile eğitimi ile birlikte titizlikle yürütmektedir. Aktif öğrenme, çocuklara, yetişkinlerin olmalarını istedikleri yerde değil, onların bulunduğu yerde yaklaşmanın gelişim açısından daha yararlı olduğunu savunan bir yaklaşımdır. Çocukların özel beceri, yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmek için düzenlenmiş bir programdır. Çocuklar planlama sürecine dahil edilmişlerdir. Etkin öğrenme kavramı ile birlikte, etkin iletişim metotları ile birlikte kullanılır. Aktif öğrenme, öğrenen kişinin etkinliği bizzat kendisinin başlatmasıyla gerçekleşir. Genellikle hareket, dinleme, araştırma, hissetme ve maniple etmeyi içerir. Aktif öğrenme aynı zamanda yaratıcılık yolunda da en önemli adımdır. Çocuklar bizim gerçek olarak adlandırdığımız olayları deneme-yanılma yolu ile öğrenirler. Kafalarında yaşadıkları ile ilgili bir teori geliştirir, bu teoriyi değişik ortamlarda dener ve deneyimlerinin sonucunda bu teorinin doğru veya yanlış olduğu konusunda karara varırlar. Örneğin, biz yetişkinler bir çiçeği koparıp suya koymadığımız zaman o çiçeğin solacağını biliriz. Çocuk ise bu bilgiye ancak kendi başlattığı bir deneme yolu ile ulaşır. Çocuk yaptığı iş ile ilgilenir ve tüm gücüyle ona yoğunlaşır. Bu nedenle çocukların ilgi alanları ile onlara yaklaşmalı ve bunlara uygun ortamlar sağlamalıyız. Örneğin, sayı kavramını vermek istediğiniz bir çocuğa eğer ilgi alanı legolardan araba yapmak ise bu yolla, boncuklardan bilezik yapmak ise bu yolla yaklaşmalıyız.

Çekmeköy Sihirli Orman Anaokulu

Alemdağ Sihirli Orman Anaokulu

Dudullu Sihirli Orman Anaokulu

Bayrampaşa Sihirli Orman Anaokulu