Danışmanlık

SİHİRLİ ORMAN ANAOKULLARINDAN ALABİLECEĞİNİZ DANIŞMANLIKLAR NELERDİR?

Yabancı Dil Danışmanlığı: Okulumuzda uygulanmakta olan milli eğitim müfredatıyla eşleştirilmiş olarak her yaş gurubundaki çocuklara uygun hale getirerek sizlere her ay İngilizce bülten olarak tarafımızdan yollanmaktadır.

Milli Eğitim Danışmanlığı

1) Kurum Açılışları: Kreş, Gündüz Bakımevi, Özel Yuva, Özel Anaokulu, Özel İlköğretim Okulu, Özel Lise, Kolej, Dershane, Sürücü Kursu, Öğrenci Etüt merkezi, Rehabilitasyon Merkezi, Mutfak Sanatları Kursları ve Merkezleri, vb..
2) Kurum Nakilleri, Kat İlavesi, Devir İşlemleri, Yerleşim Planı Değişikliği ve Onay İşlemleri. -Kuruma İsim Değişikliği Onayı Alma.
3) Kurumun Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne Bağlı Gündüz Bakımevlerinin Milli Eğitim Bakanlığına Devir İşlemleri.
4) Kurumda Çalışan Öğretmenlerin Atama, Onay Alma ve Aday Öğretmenlerin İşlemlerinin Yapılması, Adaylıklarının Kaldırılması ve Takibi, (Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programlarının Hazırlanması)
5) Kurumun Tüm Yazışma ve Resmiyet İşlerinin Birebir Takip Edilmesi, Desimal Dosyaların Hazırlanması, Ertesi Yıla Devam Eden Öğretmenler İçin Toplu Onay Alınması.
6) Kurumun Personel Sicil Dosyalarının Hazırlanması.
7) Kuruma Ait Müfredat Programlarının, Yönetmeliklerinin ve Yönergelerinin Onaylatılması.
8) Kuruma Talim Terbiye Kurulundan Yeni Müfredat Onayı Alma.
9) Kuruma Test, Doküman, Soru Bankası, Yayın, Dergi (SBS-ÖSS) Temini.
10) Kuruma Ait Ücret İlanı-Açılış İlanı Verilmesi ve Takibi.
11) Kurumlarla Çözüm Ortaklığı Anlaşmalarının Yapılması.
12) Kuruma Demirbaş Temin Edilmesi, (Mobilya, Sıra, Tahta vb…)
13) Kuruma Personel Temini, (İdareci, Öğretmen, Memur, Hizmetli vb…)
14) Kuruma Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile ilgili Toplantıların ve Projelerinin Hazırlanması
15) Kurumu Teftişe Hazırlama o Bakanlık, İlköğretim, SSK Müfettişlerinin Teftişine Hazırlama. o Kurumu Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri Teftişine Hazırlama. o Kurumu Maliye Teftişine Hazırlama. o Kurumu Valilik ve Kaymakamlık Teftişine Hazırlama.

Eğitim Danışmanlığı

1) Okullarımızda milli eğitim müfredatlarını genişletilmiş ayrıca atölye ve kulüp programlarını ekleyip aktif öğrenme sistemine uyarlayarak programlarımızı daha da geniş tutmaktayız, işlediğimiz bu programların her sizlere gönderilmesi tarafımızdan gerçekleştirilecektir.,
2) Öğretmen ve personellere hizmet içi eğitim verilmesi, verilecek hizmet içi tarihlerinin ayarlanması bizler tarafından gerçekleşecektir
3) Eğitim sistemindeki aksayan yönlerin giderilmesi
4) Eğitim sistemlerindeki yeniliklerin takip edilerek sizlere bildirilmesi
5) Veli bilgilendirme ve eğitim seminerleri
6) Eğitim ile ilgili verilecek tüm dökümanların ve materyallerin temini

NOT: Okullarımızda çalışacak öğretmen ve personel alım süreçlerinde tarafımızdan sizleredestek verilecektir.

Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Servisi

1) Anne – baba eğitimlerinin verilmesi
2) Çocukların gelişim süreçlerinin takipleri ve veli bilgilendirilmesi 3) Öğretmenlerin yıllık hizmet içi eğitim süreçlerinin yapılması

Beslenme Danışmanlığı

1) Sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verilmesi
2) Çocuklarda sağlıklı beslenme ile ilgili eğitimler
3) Okullarımızın beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi
4) Aylık yemek listelerinin tarafımızdan yollanması

Branş ve Atölye Çalışmaları Danışmanlığı

1) Matematik etkinlikleri
2) Sanat etkinlikleri
3) Fen ve Doğa etkinlikleri
4) Drama
5) Müzik ve orff
6) Oyun gurupları
7) Akıl oyunları
8) Modern dans
9) Zumba
10) Yabancı dil
11) Bilim atölyesi
12) Sosyal aktiviteler ve partilerin düzenlenmesi
13) Gezi ve organizasyonlar

Reklam ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı

Ücretlendirme çalışmalarının içinde;

1) Sizlerin okulunuzun tanıtım ve reklam işlerinde kullanacağınız tüm basılı malzemeler
2) Okulunuzun internet ortamında ve birçok alanda yapılacağı reklam ve tanıtım çalışmaları tarafımızdan verilecektir